เรื่องการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
เรียนทุกโรงเรียน
โดยกลุ่มนโยบายและแผน
ความเร่งด่วนด่วนที่สุด
รายละเอียด:

ขณะนี้ระบบ DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) สามารถเข้าไปดำเนินการได้แล้วโดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์  http://portal.bopp-obec.info/obec55  ขอให้โรงเรียนรีบดำเนินการโดยด่วน

ไฟล์แนบ-
เข้าชมแล้ว: 1,005
วันที่: 03 กรกฎาคม 2555 @ 16:03:08