เรื่องขอเชิญร่วมรดน้ำศพ
เรียนผอ.ร.ร.ในสังกัด
โดยกลุ่มอำนวยการ
ความเร่งด่วนปกติ
รายละเอียด:

    ด้วย บิดาของ นายประสงค์  จันทร์โก๊ะ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาพุด  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  ถึงแก่กรรม รดน้ำศพ วันที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น- 16.00 น. ณ วัดตะโหนดราย  อ.บางคณฑี  จ.สมุทรสงคราม  จึงขอเชิญทุกท่านรดน้ำศพ  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  พระราชทานเพลิงศพ วันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 น.

ไฟล์แนบ-
เข้าชมแล้ว: 423
วันที่: 24 สิงหาคม 2555 @ 09:04:16