เรื่องประกาศรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ
เรียนผู้สนใจ หรือผู้เกี่ยวข้อง
โดยโรงเรียนเทพินทร์พิทยา
ความเร่งด่วนด่วนที่สุด
รายละเอียด:โรงเรียนเทพินทร์พิทยา  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี


ประกาศรับสมัครครู(ด่วน)


ตำแหน่ง


ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา                                           จำนวน  1  อัตรา


 


คุณสมบัติ


1.             เพศชาย หรือ
เพศหญิง


2.             การศึกษาระดับปริญญาตรี  ครุศาสตร์  เอกวิชาภาษาอังกฤษ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


3.             มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา


4.             มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษมาก่อน
พิจารณาเป็นพิเศษ


 


สถานที่รับสมัคร


สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนเทพินทร์พิทยา  71 หมู่ 2 ต.ดอนกระเบื้อง  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี


โทรศัพท์  032 – 368223 , 032 –
368044-45 , 087-5088666


ไฟล์แนบ-
เข้าชมแล้ว: 323
วันที่: 24 กันยายน 2555 @ 08:32:27