เรื่องการกรอกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน
เรียนทุกโรงเรียน
โดยกลุ่มนโยบายและแผน
ความเร่งด่วนด่วน
รายละเอียด:

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ Data Center 2012 ให้รีบดำเนินการโดยด่วน และโรงเรียนที่กรอกแล้วหากท่านยังไม่กรอกข้อมูลครุภัณฑ์รายการ Tablet ขอให้เข้าไปดำเนินการด้วย โดยด่วน  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  084-7590582

ไฟล์แนบ-
เข้าชมแล้ว: 644
วันที่: 09 มกราคม 2556 @ 11:26:49