เรื่องขอเชิญร่วมฟังสวดอภิธรรม
เรียนทุกโรงเรียน
โดยวลัญช์จุฑา
ความเร่งด่วนปกติ
รายละเอียด:

ด้วย นายสนิท มิ่งสมร บิดาของ นางวรรณวิภา  สุนันธรรม  รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ราชบุรี เขต 2 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 ม.ค.56    เจ้าภาพได้ตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 12-19 ม.ค.56   เวลา 20.00 น.    ณ วัดวันดาว  อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  และพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค.56
     
        
- สพป.ราชบุรี เขต 2  จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในวันที่ 14 ม.ค.56
         - กลุ่มเพื่อน ๆ (สพป.รบ.2) จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในวันที่ 18 ม.ค.56

ไฟล์แนบ-
เข้าชมแล้ว: 768
วันที่: 12 มกราคม 2556 @ 20:21:03